Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu

Wrocławska uczelnia kształcąca studentów w ramach trzech wydziałów na wielu kierunkach zawodowych, została wzbogacona o systemy audio-video w aż 18 salach wykładowych.

W zakresie wyposażenia znalazły się:

18 SAL WYKŁADOWYCH UCZELNI

  • wyposażenie nowoczesnej auli oraz sal multimedialnych w systemy prezentacji pisma i obrazów, nagłośnienia, centralnego sterowania CUE, zaciemnienia
  • najnowsze układy matrycowe i interfejsy służące do transmisji wykładów z auli do sal multimedialnych i holu uczelni wyposażonego w ekran plazmowy 50”
  • systemy dystrybucji wizji i dźwięku służące autonomicznemu funkcjonowaniu sal multimedialnych, jak i łączeniu ich w jedną całość